Audyt bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa

W celu kompleksowej oceny, na audyt bezpieczeństwa platformy IT składają się następujące badania

Empty

– Analiza statyczna kodu źródłowego w celu zidentyfikowania luk i słabych punktów, mobile, front-end i back-end

– Zaawansowane ręczne testy penetracyjne z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i testy bezpieczeństwa z użyciem różnych technik badawczych (white/grey/black-box)

– Dogłębne testy bezpieczeństwa odzwierciedlające rzeczywisty atak, polityki security, infrastruktury IT integralnie, w tym za pomocą socjotechniki

– Na audyt bezpieczeństwa składają się także zautomatyzowane testy w celu ujawnienia luk, takie jak lokalne DoS, wycieki pamięci, zamknięcie aplikacji, awarie

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz bądź napisz na cord@secorda.com. Możesz także do nas zadzwonić +48 570 640 600