Dostarczanie nowych funkcjonalnosci

Proces Continuous delivery

Niezależnie od technologii, w większości przypadków podejście Continuous Delivery obejmuje następujące działania:

1.

Continuous Delivery Pipeline/Zarządzanie wersją wspiera organizację deploymentu produkcyjnego, koordynację wdrożenia/harmonogramu wdrożenia oraz deploymentu, zarządzanie procesem Release Management

2.

Continuous Integration (CI) obejmuje kontrolę kodu źródłowego przez SCM, budowę wersji, testy jednostkowe, czasem testy akceptacyjne, złożenie komponentów release oraz dostarczenie artefaktów wdrożeniowych.

3.

Continuous Deployment – automatyczny deployment dotyczy dystrybucji oraz instalacji artefaktów releasowych na środowiskach developerskich, testowych, przedprodukcyjnych lub produkcyjnych

4.

Continuous Environment Provisioning/Configuration Management obsługuje tworzenie i konfigurację środowisk docelowych na żądanie w oparciu o zatwierdzoną specyfikację wersji.

5.

Continuous Testing - test automation czyli uruchamianie i wykonywanie testów automatycznych funkcjonalnych, bezpieczeństwa, wydajnościowych

6.

Continuous Feedback - ciągła informacja zwrotna o każdym z poziomów release wraz z dashboardami i metrykami jakościowymi takimi jak postęp procesu testowego, wskaźnik efektywności testów, statystyki błędów znalezionych podczas testów

7.

Continuous Monitoring - ciągły monitoring platformy z dashboardami metryk produkcyjnych takich jak defekty i incydenty produkcyjne, bezpieczeństwa

Testowanie w Continuous Delivery

Procesy i narzędzia

 

Dev(Test)Ops Automatyzacja testów Testy wydajnościowe

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz bądź napisz na cord@secorda.com. Możesz także do nas zadzwonić +48 570 640 600