Platforma umożliwia dodawanie nowo pojawiających się w sieci scenariuszy ataków, tak samo jak dodawanie specyficznych scenariusz dla określonych aplikacji (np. VoIP, SAP, SCADA, IoT).

Testy penetracyjne pozwalają na natychmiastowe wykrywanie możliwych scenariuszy ataków z sieci oraz poza nią.

Rozwiązanie Cronus Cyber, CyBot Pro, zabezpiecza systemy komputerowe całą dobę, 365 dni w roku, przeprowadzając zautomatyzowane testy penetracyjne infrastruktury IT, sieci bezperzewodowych, aplikacji (np. SAP) i stron internetowych. CyBot Pro identyfikuje, raportuje i podkreśla wszelkie podatności na podstawie ich poziomu krytyczności i czynników ryzyka. Dostarcza także rekomendacje mitygacji odkrytych podatności. Wszystko to w czasie rzeczywistym.