cIFrex to webowy skaner kodu źródłowego wspierający analizę kodu pod kątem bezpieczeństwa. Skanowanie ma na celu wspomaganie dostarczania oprogramowania wolnego od błędów technicznych i logicznych.

Można szybko zlokalizować kod, w którym ryzyko błędów jest wysokie. By móc w pełni wykorzystać możliwości metodyki, wystarczy posiadać kod źródłowy na komputerze z dostępem do cIFrex.

Secorda oferuje skrojone na miarę reguły zaprojektowane by identyfikować, śledzić i eliminować podatności. Podejście to umożliwia wyeliminowanie najpoważniejszych zagrożeń.

Dowiedz się więcej na www.cifrex.org