Tricentis Tosca

Oferujemy szkolenia z zakresu wykorzystania platformy Tricentis Tosca, prowadzone przez certyfikowanego trenera Tricentis Tosca.

Automation Specialist (AS1)

W ramach 3-dniowego warsztatu:

  • Zautomatyzujesz przypadki testowe i zapoznasz się z podstawowymi funkcjami, nawigacją i automatyzacją w platformie Tosca.
  • Poznasz i zastosujesz w praktyce dodatkowe funkcje Tosca, w tym biblioteki, scenariusze odzyskiwania, parametry konfiguracji testów, parametry biznesowe, wartości dynamiczne, identyfikatory dynamiczne, a także pętle i warunki.
  • Po ukończeniu każdego przypadku testowego zweryfikujesz zdobytą wiedzę
  • Zdając egzamin udowodnisz zebraną wiedzę na wszystkie tematy objęte kursem, aby zdobyć certyfikat.

Szkolenie odbywa się w formie praktycznego warsztatu i kończy się egzaminem certyfikującym Tricentis Tosca Automation Specialist 1.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.